"Ambra" SHALLIANNE AMBER NECTAR 30.04.1989 – 15.09.2000

...Dolcissima Ambretta!